Facebook

lørdag 23. september 2017

Ei vandring i gull

Frå Smørskornova ser vi mot Rivedal og Flekkefjorden

ds mot Straumsnes

Langevatnet med Hekkelfjellet t.h.


Frå toppen av Fagredalen

Frå Moldura (vestsida)  i dag

Ansgar Bjarne har merka igjen
Blegja i det fjerne


I det flotte haustvèret i dag gjekk eg gjennom deler av kremen i Askvollfjella. Eg starta i Oslandbotnen i 09-tida og gjekk opp Brekka til Botnastølen. Vidare opp den vanlege ruta til Svelivatnet til vestre enden. Deretter tok eg opp skaret på sørvest sida av dalen og opp nordsida av Smørskornova. Dette er ei ruta som få går. Men den er ikkje mindre fin av den grunn. 

Frå Smørskornova gjekk eg så ned den vanlege ruta på sørvestsida, runda Langevatnet i nordvest der DNT-løypa frå Stongfjorden til Nipebu passerer, og klatra deretter opp austsida av Hekkelfjellet. Her blir det lagt ut ny fjelltrimpost 8.oktober. Men merkestaken var allereie komen på plass på varden. Eg såg eit par til nedover på sørvestsida, så då er det nok merka frå Hålandsstølen som eg trudde. Reknar med det er John Lien som har teke jobben. Godt jobba!

Hekkelfjellet i dag
Eg gjekk så nordover Hekkelfjellet og ned denne sida, og følgde så DNT-løypa forbi Siklabergvatnet til Mannskaret. Her såg eg dei første og einaste sauene for dagen. 6 stykker heimehøyrande i Holmedal. Eg gav beskjed til eigaren og prøvde å få dei på kjøl til Holmedal. Men det ville dei slett ikkje i det fine vèret. Forståeleg nok. Eg innsåg då at eg ikkje kunne bruke opp resten av energien min på dette åleine, så eg heldt fram til Fanafjellet. 

På Fanafjellet bles det alltid. Så òg i dag. Sola heta litt. Men så snart den forsvann bak ei sky var det ganske kjøleg. Eg heldt difor fram over skaret øvst i Fagredalen og Moldura, og gjekk opp på Moldura òg. Nokre nøtter og rosiner som eg plar ha i sekken som "kriseproviant" var no gode å ty til. Utan mat og drikke....

Tor Einar, Jostein og Audun Erikstad på sauesanking i dag

På veg ned nordsida av Moldura såg eg eit menneske ta seg ein pause i lyngen. Då eg kom ned viste det seg å vere Jostein Erikstad. Vi vart snakkande. Og snart dukka Tor Einar og Audun Erikstad opp òg. Dei var på ettersanking. Eg kunne då opplyse kva område eg hadde fare over. Og det hjelpte litt på. Etter kva eg såg forrige helg så går det ein god del sauer nede i sjølve Størdalen. Eg kan aldri tenkje meg at dei går opp på fjellet igjen. Det er trass alt skrint med fòr lenger oppe. Og langt betre nede i dalen. Så truleg lyt ein ta alt av sau som står nede i dalen til fjorden att den vegen. Det vil no vere det enklaste, sjølv om dei ikkje er vane med å gå her. Det var her eg fekk ned nokre Holmedalssauer ganske seint på hausten i fjor. 

Vel for min del var mesteparten av kreftene brukt opp for dagen. Eg vog litt fram og tilbake på ein sanketur nede i Størdalen, men slo det fort i frå meg. Det var nok med 6 timar i føtene. Eg hadde eit stykke å gå ned att til Neset i Stongfjorden òg. Kjempeflott tur dette i dag!

Smørskornova Hekkelfjellet Fanafjellet Moldura 230917

fredag 22. september 2017

Fjelltrim 2017/2018 - Hekkelfjellet (Ny)

Hekkelfjellet t.h.
Foto frå oppstigninga til Smørskornova i nord

Langevatnet
Hekkelfjellet i venstre kant

Utsikt til Holmedal
Utsikt vestover

Mot Holmedal
Blåfjellet t.h. og Dokka t.v.

selfie
Dokka


Frå Mountains in Askvoll

Sjå festa innlegg AHIL- fjelltrim 2017/2018

Hekkelfjellet i Holmedal er òg ny post komande sesong. Etter kva ein har registrert var denne sist på programmet for 14 år sidan. (Svarthamrane som i år er skifta ut med Hekkelfjellet var inne for 7 år sidan).Hekkelfjellet kan ein omtale som eit lett fjell å gå på. Det ligg midt i hjartet av fleire turløyper, m.a. passerer den merka DNT løypa frå Stongfjorden til Nipebu rett på nordsida. Truleg blir det merka løype frå vassverket i Holmedal, via Hålandstølen og Siklebergvatna og opp. Det virkar mest logisk og er kortast. Ved vassverket er det også best parkeringstilhøve.

For dei som går mange gonger på Hekkelfjellet for sesongen vil eg likevel slå eit slag for å gå via Svelia i nordaust, Mannskaret i vest eller Rivedal i søraust. Då får ein litt forandring i "kosten" og litt meir ut av turen.

Frå Hekkelfjellet er det flott utsikt mot Holmedalskanten i sør. I vest ser ein mot Dokka, Moldura og Fanafjellet. Mot nordvest ser ein Svarthamrane og Skålefjellet. Mot nord ser ein mot Førdefjordsida og i aust til Langevatnet og Smørskornova. Sjå foto frå i fjor haust/vinter

torsdag 21. september 2017

Fjelltrim 2017/2018 - Nonsholten (ny)

Frå Nipebu til Nonsholten
  
Flott utsikt frå Nonsholten mot Fossedalen, Eitrenipa, Nordre og Søndre Kringla og Blegja

Nonsholten midt i bildet

Frå AHIL Fjelltrimgruppe v/Dag Tore Mjåseth

"NYE FJELLTOPPAR I SIKTE 🏃😊


Søndag 8 oktober er den store bok bytte dagen, den dagen ligg det ute nye bøker på dei nye fjelltoppane våre. Samme dag om kvelden tar vi inn dei gamle, for årets sesong. Vi har fått ny og gammal topp for sesongen 2017/18.
Fjelltrim 2017/18 har desse fjelltoppane:
Gjelsvikfjellet 663 moh. 10 p. (Øyra/Markavatnet)
Jamneheiane 456 moh. 10 p. (Askvoll)
Hekkelfjellet 706 moh. 10 p. (Holmedal)
Middagsnipa 639 moh. 10 p. (Osland/Stongfj.)
Nonsholten 752 moh. 30 p. (Ottersteinen/Rivedal)
Blegja 1304 moh. 50 p. (frivillig)
Kjem med meir info om toppane/parkering/stiar/merking.
God tur til alle🚶🏃"Utsikt mot Nipebutraktene

Frå Mountains in Askvoll

Nonsholten på Heileberget er nok ein relativt ukjend topp for mange. Den ligg omlag midt mellom Driveknolten i vest og Fløyen i aust, og litt lenger mot nord. Her er difor ikkje utsikt til sjølve Dalsfjorden frå toppen. Derimot er det veldig flott utsikt nordover og mot nordvest, aust og nordaust. Fossedalen ligg nett "nedom føtene".
Nonsholten midt i bildet. Foto frå skaret på Driveknolten.
Storehesten mot venstre.
Når det gjeld ruter til Nonsholten er det fleire.Truleg blir det litt hipp som happ tidsmessig og avstandsmessig om ein vil gå frå Rivedal over Driveknolten til Nonsholten, eller frå Otterstein over Fløyen (ved sistnemnde får ein sjølvsagt køyringa til/frå Dalsfjordbrua i tillegg). Frå nord kan ein gå frå Nipebu og opp skaret aust for Driveknolten. Ein kan òg gå opp ved sørvestenden på Atlevatnet via Vagstaddalen. Eller via Fossedalen til Dalsstølen og Grautadalsvatnet og opp. Som ein veit er det gode parkeringstilhøve i Rivedal og ved Otterstein (kan bli trangt på flotte dagar ved sistnemnde). 


Varden på Nonsholten
Driveknolten midt i bildet
Obs: Til vinteren bør du vere fjellvand om du vil gå opp framsida frå Otterstein. Her er bratt og ikkje reint ufarleg ved snø- og isforhold.


søndag 17. september 2017

Crème de la Crème

Ytrevågefjellet

Skylefjellet

Ved Ytrevågefjellet

ds
 
Vest for Toreheia ser i Krikavatna og Mangevatna


I dag gjekk eg den flotte ruta frå Vågane og opp over Ytrevågefjellet, kryssa deretter nord sør over toppane, før eg gjekk vidare vest og opp på Toreheia. Deretter vest til Skylefjellet. Og følgde så via Mangevatna sørover den vanlege ruta til Yndestad i Stongfjorden. I nydeleg og halvskya vèr. Og blikkstilt. Det er alltid vanskeleg å seie kva ruter, turar og fjell som er flottast i kommunen. Men utan tvil er dette eitt av dei. Området er utan tyngre installasjonar og vegar. Eg kallar det mi heimebane.

Eg talde opp 36 sauer. Desse er ikkje sanka endå. Men dei sauene eg egentleg såg etter, ja dei såg eg ingenting til. Kanskje dei går i Oslandslia. Her er så mykje tre og lauv at det er vanskeleg å få oversikt. Elles var turen knallflott! Som så mange gonger før.

Foto Ytrevågefjellet Toreheia Skylefjellet 170917
lørdag 16. september 2017

Fantastiske Dale(Dei fire siste bilda er klipte frå film. Alle foto med smarttelefon)

I dag fekk mor mi andre lasset med ved frå Johan Norddal, så då var oppdraget klart for dagen. Det viste seg at vi møtte mannsterke opp heime på Skaartun, for både Leif-Arne og Sigmund kom òg. I tillegg til Olaug. Så her gjekk det unna. Ja, Sigmund henta like godt kappsaga på Yksnebjør så vi fekk i hus eit ekstra lad med ved som stod ukappa i hagen òg. No kan mamma gå vinteren trygt i møte. Iallefall når det gjeld ved. Premien vår var heimelaga lapskaus. 

No har det vore teaterfestival i Dale denne veka. Mamma, Olaug og eg tok difor turen ned i Dalstunet etterpå. Du verda kor folk her var samle. Svart i menneske. Og eit yrande liv. Vi tok med oss nokre av arrangementa, m.a. nede ved Storeelva. Elles møtte vi sjølvsagt veldig mykje kjentfolk. Men endå meir framande menneske. Det er i grunn fantastisk for ein flott kulturkommune Fjaler har blitt. Her er ressurspersonar i fleng med veldig godt omdøme rundt om i landet. All grunn til å vere kry av slike festivalar. Denne i Fjaler er annleis i form og innhald enn mange andre sommarfestivalar, der ovdrykk ofte er i førarsetet. Gratulerer!

P.S. Forsyne meg hadde Firda teke turen frå Førde òg. Her er reportasjen deira.

Videosnutt

Videosnutt

Nokre foto: Liv og røre i Dale 160917


fredag 15. september 2017

Smerter og filosofi
I dag venta eg på at Olaug vart ferdig på jobb slik at vi kunne gå i lag på Dokka. Dette var nest siste toppen hennar på 10-fjellsturen til Indre Sunnfjord Turlag. Etter turen på Taket for ein månad sidan, der ho trakka skeivt og braut eit lite bein i ankelen, har ho ikkje fått gått noko særleg. Så eg vart med som anstand i dag i tilfelle det skulle skjere seg. 

Vi gjekk opp kammen. Det er brattast og tyngst, men kortast. Men valde så å gå ned igjen til Nyksvatnet, sidan det er noko flatare og kupert her. Det er først og fremst bratt ned det er verst for henne. 

Utsikta opp kammen er fantastisk. Både inn og ut Dalsfjorden. Og bygdelaga ikring. Mange meiner at Dokka er det flottaste fjellet langs Dalsfjorden (sjølv om eg trur nokon inne i Bygstad vil reise bust av dette)... Personleg meiner eg at Eitrenipa er i same klasse - minst...

No gjekk dette ganske bra med Olaug i dag. Eg høyrde ikkje så mykje styn. Så eg drog fram dette her med smerteterskel... Det er visst sagt at det female kjønn har høgre smerteterskel enn det maskuline. Ikkje veit eg. Men når det gjeld syting, generelt, trur eg det er motsett😊 Sidan Olaug har jobba på legekontor i ein mannsalder kan eg iallefall ikkje komme her og komme her (fint då å ha vore ute ei vinternatt før)... Når sant skal seiast hender det vel at eg lest or meg blant alle damene på jobb. Her er det mogeleg å få litt gehør for plager som rir ein 60 år gamal skrott. Men syting om vèr og vind, umogelege ungar eller hunden til naboen trur eg er meir forunt det feminine kjønn å kave seg opp over. Ja, det er mogeleg vi mannfolk ser litt større på ting. 

Vel, vel dette hadde no ikkje så mykje med turen i dag å gjere. Eg får late fleire slike alvorlege og filosofiske betraktningar liggje i denne omgang.  

torsdag 14. september 2017

Skodde og våte joggesko

Ved Krikavatnet

Eg tok turen opp att på Toreheia i dag med kikkert for å sjå etter nokre sauer som eg såg hin dagen. I dag for å sjå  kven som er eigar. Her er to brukarar som har sauer på denne sida no. Eg har kontakt med begge. 

Vel, dette viste seg å vere heilt vekkasta. Det var ikkje meir enn 5-10 meter sikt her oppe i dag. Og sauene eg såg hin dagen var fordufta. Så det var det. Å vase rundt i skodda var ikkje noko alternativ. Men eg skreiv no meg inn i boka på toppen - som seg hør og bør... Og kom meg raskast mogeleg heim att i dusjen. I våte joggesko (goretex eller ei) var tærne kalde gitt - om enn ikkje så gale som då eg gjekk gjennom isen her oppe i vinter. Då var dei kalde då...!

onsdag 13. september 2017

Eksotisk sprutemakar

Eksotisk innslag på kroken

Underset

Alden t.v.

Follevåg

d.s.

Ut Stongfjorden
Inn Stongfjorden
I dag nytta eg førtidspensjonistdagen min til ein flott tur på sjøen. Båten ligg no her nede. Fekk testa nokre bilder med min nye smarttelefon Sony Xperia XZ Premium. Slettes ikkje så verst. Fisk vart det òg. Ein stor lyr, lysing, lange og så tok eg med eit par makrelar. Men det mest eksotiske innslaget var nok blekkspruten som de ser. Han spruta gong etter gong. Og bomma med nokre centimeter på meg då eg trudde han var tom, men det svarte sekretet hamna opp i båten. Issj! Eg fekk no vesenet av med ein kniv utanfor båtripa.  

Elles var det forbausande varmt og fint i dag. Eg hadde nok overdrive kva klede eg hadde teke på meg. Eg vart jo sveittevåt i båten i ståande stilling...😅